Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ

0
234

Tư thế làm tình Kneeling Amazon (tạm dịch Amazon quỳ)

Description

Easier to perform than its close cousin Amazon, this adaptation provides the receiver on top with some extra leverage and support because they’re on their knees, rather than in a squat. Thus, this position facilitates added positional control as well as endurance. Don’t be fooled though, the receiver still gets a workout!

The laying partner simply draws their knees open and back towards themselves. The other lover then kneels on either side of the giver’s buttocks and uses the back of the receiver’s thighs to adjust position accordingly. Finally, either partner carefully bends the phallus back for the receiver to climb on to. Lovers can enjoy a unique angle of penetration and have a great view of one another from this vantage point.

Kneeling Amazon instils a sense of power and virility for the receiver, not to mention deep penetration and possible G-spot stimulation!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling Amazon

Tạm dịch bằng … Google:

Dễ dàng hơn để thực hiện hơn so với người Anh em họ gần gũi của Amazon, thích ứng này cung cấp cho người nhận trên đầu trang với một số phụ tận dụng và hỗ trợ bởi vì họ đang trên đầu gối của họ, chứ không phải là ngồi xổm một. Vì thế, vị trí này tạo điều kiện kiểm soát thêm vị trí cũng như độ bền. Đừng để bị lừa dù người nhận vẫn được một workout!

Các đối tác đẻ chỉ đơn giản là rút ra của đầu gối mở và trở lại về phía mình. Những người yêu khác sau đó kneels ở hai bên của các giver mông và sử dụng ở mặt sau của đùi của người nhận để điều chỉnh vị trí cho phù hợp. Cuối cùng, một trong hai đối tác một cách cẩn thận uốn cong tượng của dương vật lại cho người nhận để leo lên trên để. Những người yêu thích có thể tận hưởng một góc độ độc đáo của thâm nhập và có một cái nhìn tuyệt vời của nhau từ điểm thuận lợi này.

Amazon quỳ instils một cảm giác của quyền lực và virility cho người nhận, không phải đề cập đến thâm nhập sâu và có thể kích thích điểm G!


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi