Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua

0
316

Tư thế làm tình Crab (tạm dịch Con cua)

Description

Talk about a lively way for her to get G-spot stimulation; the harder she goes, the deeper it feels! Or possibly it’s another variation for anal sex?

The easiest way to transition into Crab is by warming up in Arm Chair, though you’ll find that Crab is simpler and less tiring to perform in comparison. The lover on the bottom ought to be sitting up with legs stretched out in front. The partner on top should sit down in their lover’s lap (facing) and allow them to lie back, so that the receiver can complete the final pose by positioning their legs on either side of their lover before placing their hands behind and onto the other’s knees. The tricks to successful execution are: 1. to find a comfortable angle for the phallus; 2. achieving the right rhythm of the rocking motion; and 3. placing a bolster underneath the giver’s knee to provide added support.

If you’re curious about other positions where the superior partner is on top leaning far back, Crab is great to transition to Cradle , then Bridge.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Crab

Tạm dịch bằng … Google:

Nói về một cách sống động cho cô ấy để có được kích thích điểm G; các khó khăn hơn nó đi, nó cảm thấy các sâu hơn! Hoặc có thể nó là một biến thể quan hệ tình dục qua đường hậu môn?

Cách dễ nhất để chuyển tiếp vào cua là bởi sự nóng lên ở cánh tay ghế, mặc dù bạn sẽ tìm thấy cua là đơn giản hơn và ít mệt mỏi để thực hiện trong so sánh. Những người yêu ở phía dưới nên ngồi với đôi chân được kéo dài ra phía trước. Các đối tác trên nên ngồi xuống trên đùi của người yêu (đối mặt) và cho phép họ để nằm xuống, vì vậy mà người nhận có thể hoàn thành đặt ra cuối cùng của vị trí chân của họ ở hai bên người yêu của họ trước khi đặt bàn tay của họ phía sau và lên đầu gối của khác. Các thủ đoạn để thực hiện thành công là: 1. tìm một góc thoải mái cho tượng của dương vật; 2. đạt được đúng nhịp chuyển động rocking; và 3. việc đặt một gối ôm bên dưới các giver đầu gối để cung cấp hỗ trợ.

Nếu bạn đang tò mò về các vị trí khác nơi mà các đối tác cao cấp là trên đầu trang nghiêng xa trở lại cua là tuyệt vời để chuyển tiếp sang cái nôi, sau đó thu hẹp.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi