Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl

0
409

Cowgirl (tạm Cowgirl)

Description

In the very popular Cowgirl position the receiver kneels astride the giver and leans forward on their arms; the giver is laid back. The receiver has much more control over depth and angle of penetration – a must-have for good g-spot stimulation. This position is definitely a must-add to your repertoire!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cowgirl

Tạm dịch bằng … Google:

Ở vị trí Cowgirl rất phổ biến nhận kneels astride các giver và leans chuyển tiếp trên cánh tay của họ; các giver thoải mái. Người nhận có nhiều hơn nữa kiểm soát chiều sâu và góc độ của xâm nhập – một-phải có để kích thích điểm g tốt. Vị trí này chắc chắn là một phải thêm vào tiết mục của bạn!


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi