Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl

0
256

làm tình (tạm dịch )

Description

In the very popular Cowgirl position the receiver kneels astride the giver and leans forward on their arms; the giver is laid back. The receiver has much more control over depth and angle of penetration – a must-have for good g-spot stimulation. This position is definitely a must-add to your repertoire!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cowgirl

Tạm dịch bằng … Google:

Ở vị trí Cowgirl rất phổ biến nhận kneels astride các giver và leans chuyển tiếp trên cánh tay của họ; các giver thoải mái. Người nhận có nhiều hơn nữa kiểm soát chiều sâu và góc độ của xâm nhập – một-phải có để kích thích tốt. Vị trí này chắc chắn là một phải thêm vào tiết mục của bạn!

Xem các tư thế làm tình Kiểu cô gái chăn bò khác::

[post_list_box series=”4798″]


Xem thêm trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược