Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á

0
217

làm tình Asian Cowgirl (tạm dịch Cowgirl Châu á)

Description

The Asian Cowgirl position is basically the same position as the regular Cowgirl except that the receiver plants their feet instead of kneeling. Although not a big deal for the young and nimble, this position can be extremely difficult and tiring for many receivers, so their partner should offer some support using their hands whenever possible. A very popular twist to the regular Cowgirl position, it is definitely a must try for those that can!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Asian Cowgirl

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Cowgirl Châu á là cơ bản cùng vị trí như là thường xuyên Cowgirl ngoại trừ rằng người nhận cây bàn của họ thay vì quỳ. Mặc dù không phải một vấn đề lớn đối với trẻ và nhanh nhẹn, vị trí này có thể vô cùng khó khăn và mệt mỏi cho nhiều máy thu, vì vậy của họ nên cung cấp một số hỗ trợ bằng cách sử dụng bàn tay của họ bất cứ khi nào có thể. Vị trí Cowgirl của một twist rất phổ biến để thường xuyên, nó là chắc chắn phải thử cho những người mà có thể!


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi