Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat

0
357

Acrobat (tạm dịch Acrobat)

Description

An extreme form of the Rodeo position, the Acrobat is a very intimate transition from its more common cousin. The easiest way to get into the Acrobat position is to have the giver lie down on their back then have their partner lie down backwards from the rodeo position. One side note; unlike the Rodeo position, the Acrobat requires the giver to take over stroking duties.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Acrobat

Tạm dịch bằng … Google:

Một hình thức cực đoan của vị trí Rodeo, Acrobat là một quá trình chuyển đổi rất thân mật từ người Anh em họ phổ biến của nó. Cách dễ nhất để có được vào vị trí Acrobat là phải có các giver nằm xuống trên lưng của họ sau đó có các đối tác của họ nằm xuống ngược từ vị trí rodeo. Một bên lưu ý; không giống như các vị trí Rodeo, Acrobat đòi hỏi các giver để tiếp nhận các stroking nhiệm vụ.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • vợ Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi