Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít

0
147

Tư thế làm tình Screw (tạm dịch Trục vít)

Description

Essentially the Butterfly position with a twist, the Screw definitely deserves the name. The receiver lies on their side at the edge of a bed or couch, while their partner enters from the edge side. This position offers the giver a great deal of freedom of movement, takes very little strength, and features the rotated penetration angle, making it one of the hottest sex positions around.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Screw

Tạm dịch bằng … Google:

Về cơ bản vị trí bướm với một twist, vít chắc chắn xứng đáng là tên. Người nhận nằm trên mặt của họ ở rìa của giường hay đi văng, trong khi đối tác của họ đi vào từ bên cạnh. Vị trí này cung cấp các giver một thỏa thuận tuyệt vời của sự tự do của phong trào, mất sức mạnh rất ít và có góc xoay xâm nhập, làm cho nó một trong những vị trí quan hệ tình dục nóng nhất xung quanh.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi