Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít

0
102
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 12 bài viết thuộc series Butterfly

Screw (tạm dịch Trục vít)

Description

Essentially the position with a twist, the Screw definitely deserves the name. The receiver lies on their side at the edge of a bed or couch, while their partner enters from the edge side. This position offers the giver a great deal of freedom of movement, takes very little strength, and features the rotated penetration angle, making it one of the hottest positions around.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Screw

Tạm dịch bằng … Google:

Về cơ bản vị trí bướm với một twist, vít chắc chắn xứng đáng là tên. Người nhận nằm trên mặt của họ ở rìa của giường hay đi văng, trong khi đối tác của họ đi vào từ bên cạnh. Vị trí này cung cấp các giver một thỏa thuận tuyệt vời của sự tự do của phong trào, mất sức mạnh rất ít và có góc xoay , làm cho nó một trong những vị trí nóng nhất xung quanh.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...