Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty

0
85

Tư thế làm tình Pirate’s Bounty (tạm dịch Pirate’s Bounty)

Description

To get into the Pirate’s Bounty position, the receiver lies on their back with one of their legs resting on the shoulder of their partner, the other wrapped around their partner’s thigh (the mast). The giver enters from a kneeling position. A little easier to perform than the similar Deep Stick, this position holds true to its name, meaning the giver can penetrate with everything they’ve got, unless of course they are too big. Any genital altitude difference can be corrected for easily by using pillows.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Pirate's Bounty

Tạm dịch bằng … Google:

Để có được vào vị trí của cướp biển Bounty, nhận nằm trên lưng của họ với một trong các chân nghỉ ngơi trên vai của đối tác của họ, người kia quấn quanh đùi đối tác của họ (cột). Các giver vào từ một vị trí quỳ. Một chút dễ dàng hơn để thực hiện hơn tương tự như sâu Stick, vị trí này có đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các givercó thể xâm nhập với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Bất kỳ sự khác biệt độ cao bộ phận sinh dục có thể được sửa chữa cho một cách dễ dàng bằng cách sử dụng gối.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi