Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui

0
130
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 12 bài viết thuộc series Butterfly

Tư thế Mirror of Pleasure (tạm dịch Tấm gương của niềm vui)

Description

To get into the Mirror of Pleasure position, the receiver lies on their back with both their legs resting on one shoulder of their partner, who enters from a kneeling position. It can be difficult for the giver if the genital altitude difference isn’t corrected for, but thankfully that can be done easily using pillows. Similar position to Deep Stick where the receiver has one leg on each shoulder.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Mirror of Pleasure

Tạm dịch bằng … Google:

Để có được vào vị trí gương niềm vui, người nhận nằm của họ trở lại với cả hai châncủa mình được nghỉ ngơi trên một trong những vai của đối tác của họ, những ngườiđi vào từ một vị trí quỳ. Nó có thể được khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận sinh dục không phải là sửa chữa cho, nhưng rất may mà có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng gối. Vị trí tương tự như sâu thanh, nơi mà người nhận có một chân trên vai mỗi.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...