Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad

0
118

Tư thế làm tình Launch Pad (tạm dịch Khởi động Pad)

Description

Launch Pad is a perfect way to get into a synchronistic sexual flow, whether you employ gentle rocking or deep, powerful thrusts. It’s also an amazing way to achieve deep penetration and massage the supine partner’s g-spot.

As illustrated in Deep Stick, the receiver lies on their back and raises the hips; the giver is knelt down in front. Once the giver enters and begins thrusting, the receiver’s hips rise and fall with every thrust. A positional aid placed underneath the buttocks will help the receiver maintain elevation in the hips!

The receiver’s leg positions can be modified in plenty of ways, like: bringing both of them over to one side, raising them over the lover’s shoulders, or keeping feet together and spreading knees wide. The receiver can also place their feet on the giver’s chest to bear some of their weight so the giver can lean over top of them; this varies the sensation.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Launch Pad

Tạm dịch bằng … Google:

Bệ phóng là một cách hoàn hảo để có được thành một dòng chảy synchronistic tình dục, cho dù bạn sử dụng nhẹ nhàng rocking hoặc lao vào sâu sắc, mạnh mẽ. Nó cũng là một cách tuyệt vời để đạt được xâm nhập sâu và mát-xa đối tác supine g-spot.

Như minh họa trong sâu gậy, người nhận nằm trên lưng của họ và tăng hông; các giver quỳ xuống ở phía trước. Một khi các giver vào và bắt đầu thrusting, hông của người nhận rise và mùa thu với lực đẩy mỗi. Một trợ giúp định vị được đặt bên dưới mông sẽ giúp người nhận duy trì độ cao ở hông!

Người nhận chân vị trí có thể được thay đổi trong nhiều cách, như: đưa cả hai sang một bên, nuôi chúng trên vai của người yêu, hoặc giữ chân lại với nhau và lây lan rộng đầu gối. Người nhận cũng có thể đặt bàn chân của họ trên các giver ngực phải chịu một số trọng lượng của mình để các giver có thể hướng nạc trên đầu trang của họ; Điều này thay đổi cảm giác.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi