Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke

0
89

Tư thế làm tình Downstroke (tạm dịch Downstroke)

Description

A variation on Deep Stick, but easier as the giver crouches by the side of the bed or couch thereby lining up more easily with the receiver. To get into the Downstroke position, the receiver lies on their back with their legs resting on the shoulders of their partner, who enters from a standing position. However, due to the higher postion this of the giver this variation is not as intimate as either Deep Stick or its other variation Deep Impact.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Downstroke

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên thanh sâu, nhưng dễ dàng hơn khi các giver crouches bên cạnh giường hay đi văng qua đó lót lên dễ dàng hơn với người nhận. Để có được vào vị trí Downstroke, người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các đối tác của họ, những người đi vào từ một vị trí đứng. Tuy nhiên, do vị trí cao hơn này của các giver biến thể này không phải là như thân mật như dính sâu hoặc biến thể của nó tác động sâu sắc.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi