Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu

0
232

Tư thế làm tình Deep Stick (tạm dịch Thọc sâu)

Description

To get into the Deep Stick position, the receiver lies on their back with their legs resting on the shoulders of their partner, who enters from a kneeling position. Titled the Deep Stick this position holds true to its name, meaning the giver can penetrate with everything they’ve got, unless of course they are too big. Although the position is versatile in terms of locations it can be performed, it can be very difficult for the giver if the genital altitude difference isn’t corrected for, which thankfully can be done easily using pillows.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Deep Stick

Tạm dịch bằng … Google:

Để có được vào vị trí sâu sắc thanh, người nhận nằm của họ trở lại với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các đối tác của họ, những người đi vào từ một vị trí quỳ. Có tiêu đề thanh sâu nắm giữ vị trí này đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các giver có thể xâm nhập với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Mặc dù vị trí linh hoạt về địa điểm, nó có thể được thực hiện, nó có thể rất khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận sinh dục không phải là sửa chữa, rất may có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng gối.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi