Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc

0
125

Tư thế làm tình Deep Impact (tạm dịch Tác động sâu sắc)

Description

A variation on Deep Stick, but easier as the giver kneels by the side of the bed or couch thereby lining up more easily with the receiver. To get into the Deep Impact position, the receiver lies on their back with their legs resting on the shoulders of their partner, who enters from a kneeling position. This position also holds true to its name, meaning the giver can penetrate with everything they’ve got, unless of course they are too big. Any height difference (and discomfort for the giver) can be easily remedied using pillows.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Deep Impact

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên thanh sâu, nhưng dễ dàng hơn khi các giver kneels bên cạnh giường hay đi văng qua đó lót lên dễ dàng hơn với người nhận. Để có được vào vị trí tác động sâu sắc, người nhận nằm của họ trở lại với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các đối tác của họ, những người đi vào từ một vị trí quỳ. Vị trí này cũng giữ đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các giver có thể xâm nhập với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Bất kỳ sự khác biệt chiều cao (và khó chịu cho các giver) có thể được dễ dàng khắc phục bằng cách sử dụng gối.


Xem các phần khác trong cùng series Butterfly - Tư thế làm tình kiểu bướm:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Làm tình kiểu bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Thọc sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Gửi phản hồi