Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi

0
71
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 12 bài viết thuộc series Butterfly

Tư thế Cradle (tạm dịch Cái nôi)

Description

The Cradle position is very similar to the , with the receiver’s feet planted and arms behind/below them to hold their upper body off the bed or couch, while their partner enters from a kneeling position. The difference from is mostly the lesser angle of lean back of the receiver’s body and therefore the lower degree of difficulty.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cradle

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí cái nôi là rất tương tự như cầu, với người nhận chân trồng và cánh tay phía sau/dưới đây chúng để giữ của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Sự khác biệt từ cầu là chủ yếu là các góc độ thấp hơn của nạc quay lại cơ thể của người nhận và do đó thấp hơn mức độ khó khăn.

Xem các tư Kiểu bướm khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...