Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc

0
76
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 12 bài viết thuộc series Butterfly

Arch (tạm dịch Kiến trúc)

Description

To do the Arch position, the receiver gets into a partial bridge position with their shoulders resting on the bed while their partner enters from a kneeling position. The Arch is often overlooked because of its perceived simplicity, but thanks to the fantastic penetration angle this sex position offers, it should be a regular part of everyone’s routine. That being said, you’ll want to make sure to use a pillow under the receiver’s head to reduce the strain and risk of injury to their neck.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Arch

Tạm dịch bằng … Google:

Làm vị trí kiến trúc, người nhận được vào một vị trí một phần cầu với vai của họ nghỉ ngơi trên giường trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Các kiến trúc thường bị bỏ qua bởi vì nhận thức đơn giản của nó, nhưng nhờ có góc tuyệt vời vị trí tình dục này cung cấp, nó phải là một phần thường xuyên của thói quen của mọi người. Điều đó đang được nói, bạn sẽ muốn chắc chắn để sử dụng một chiếc gối dưới đầu của người nhận để giảm và nguy cơ tổn thương cổ của họ.

Xem các tư thế làm tình Kiểu bướm khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...