Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít

0
180

Wheelbarrow (tạm dịch )

Description

Do you remember having wheelbarrow races in elementary school? The Wheelbarrow sex position is a lot more fun because you can have sex at the same time! To get into the position, the receiver should get on all fours and have their partner pick them up by the waist.

Alternatively, if the receiver is fit, you may want to reverse the position by having the receiver start in a Bridge position instead.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Wheelbarrow
Tạm dịch bằng … Google:

Bạn có nhớ có xe cút kít chủng tộc ở trường tiểu học? Vị trí tình dục xe cút kít là thú vị hơn rất nhiều bởi vì bạn có thể có cùng một lúc! Để có được vào vị trí, người nhận sẽ nhận được trên tất cả các fours và có đối tác của họ, chọn chúng bằng cách thắt lưng.

Ngoài ra, nếu người nhận là phù hợp, bạn có thể muốn đảo ngược vị trí bằng cách nhận bắt đầu ở vị trí cầu để thay thế.


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tình vợ có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong .

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi