Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ

0
159

Tư thế làm tình Suspended Mastery (tạm dịch Bị đình chỉ làm chủ)

Description

Suspended Mastery is an adaptation of Mastery. To get into the position the receiver simply sits in the lap of their seated partner facing them and on the edge of a bed or couch. The receiver then leans back away from the edge and their partner, while the giver provides support by holding on to their hands. Unfortunately, the position isn’t great for generating vertical movement, so a rocking motion will be required to create horizontal movement.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Suspended Mastery
Tạm dịch bằng … Google:

Làm chủ bị đình chỉ là một sự thích nghi của chủ. Để có được vào vị trí người nhận chỉ đơn giản là ngồi trên đùi của đối tác của họ ngồi đối mặt với họ và trên các cạnh của một giường hay đi văng. Người nhận sau đó leans trở lại từ các cạnh và đối tác của họ, trong khi các giver cung cấp hỗ trợ bằng cách giữ bàn tay của họ. Thật không may, các vị trí không phải là tuyệt vời để tạo ra chuyển động theo chiều dọc, do đó, một chuyển động rocking sẽ được cầu để tạo ra chuyển động ngang.


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong .

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi