Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân

0
279

Tư thế làm tình Super Woman (tạm dịch Nữ siêu nhân)

Description

Not just anyone can merit the title, Super-Woman (or ‘Super-Man’ for those of other sexual orientations). But if they can assume this position, they have certainly got a shot. A thrilling member of the rear entry family of positions, this one will really keep you sex-plorers hanging!

Lovers can prepare for this ‘flight’ by assuming either the Doggy Style – Standing or the Ben Dover position with the receiver’s back to the giver’s front, with the receiver’s hands placed on a sturdy flat surface in front. The giver grasps the other by the thighs to lift them over a couch or bed so they can reach below for support.

As our heroine is suspended in the air, it is critical to avoid over-extending the back; this outcome can be avoided by having the giving partner hold them securely by the hips, hands as close to the waist as possible. If the receiver augments this by keeping their abdominal muscles engaged, you’re truly ready to have some fervid fun.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Super Woman

Tạm dịch bằng … Google:

Không chỉ bất cứ ai có thể khen các tiêu đề, người phụ nữ siêu cấp (hay ‘Người đàn ông siêu’ cho những người định hướng tình dục khác). Nhưng nếu họ có thể giả định vị trí này, họ chắc chắn có được một shot. Một thành viên gia đình phía sau cụm từ vị trí ly kỳ, điều này sẽ thực sự giữ cho bạn quan hệ tình dục-plorers treo!

Những người yêu thích có thể chuẩn bị cho chuyến bay này’ bằng cách giả sử hoặc Doggy phong cách – đứng hoặc vị trí Ben Dover với nhận quay lại mặt trận các giver, với hai bàn tay của người nhận được đặt trên một mặt phẳng vững chắc ở phía trước. Các giver grasps khác bởi các bắp đùi để nâng chúng lên một chiếc ghế hoặc giường để họ có thể tiếp cận dưới đây để được hỗ trợ.

Như nữ anh hùng của chúng tôi bị đình chỉ trong không khí, nó là rất quan trọng để tránh quá mở rộng phía sau; kết quả này có thể tránh được bằng việc đối tác đưa ra giữ họ một cách an toàn bằng hông, bàn tay như là gần với vòng eo càng. Nếu người nhận augments điều này bằng cách giữ bụng cơ bắp của mình tham gia, bạn đang thực sự sẵn sàng để có một số niềm vui đầu.


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi