Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm

0
200

Tư thế làm tình Sockets (tạm dịch Ổ cắm)

Description

The Sockets position differs from the Scissors position because although the partners’ legs are inter-crossed (or scissored), the top leg of the receiver is placed in front of the giver’s chest, rather than behind them. This means the receiver is laid on their back, rather than side. This position allows for an unusual angle for penetration. It also has the advantage of not trapping the receiver’s lower leg and so is more comfortable. However, care should be taken to not ever-extend the penis which is pointed at an unusual (downward) angle.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sockets
Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí ổ cắm khác nhau từ vị trí kéo bởi vì mặc dù các đối tác chân vượt qua giữa hai (hoặc scissored), trong chặng đầu của người nhận được đặt ở phía trước của các giver ngực, thay vì phía sau họ. Điều này có nghĩa là người nhận được đặt trên lưng của họ, chứ không phải bên. Vị trí này cho phép một góc không bình thường cho thâm nhập. Nó cũng có lợi thế là không phải bẫy chân thấp hơn của người nhận và vì vậy là thoải mái hơn. Tuy nhiên, chăm sóc cần được thực hiện để không bao giờ-mở rộng dương vật đó chỉ là một góc không bình thường (đi xuống).


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi