Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi

0
150

Sitting Bull (tạm dịch Bò đực ngồi)

Description

In the Sitting Bull position the giver sits on a bed or other service with their legs open, and has their partner lying on their back with their legs over the giver’s shoulders. It is quite an awkward position to get into, so the easiest way to get into it is by having the receiver lay down backwards from a kneeling position and then swing their legs up-and-over. Although a fairly comfortable position for both partners, it does lack in mobility for penetration.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sitting Bull
Tạm dịch bằng … Google:

Ở vị trí ngồi Bull các giver ngồi trên một chiếc giường hoặc dịch vụ khác với chân của mình mở và có đối tác của họ nằm trên lưng của họ với chân của mình trên các giver vai. Đó là một tình thế khó khăn để có được thành, vì vậy, cách dễ nhất để có được vào nó là do có người nhận nằm xuống ngược trở lại từ một vị trí quỳ và sau đó xoay quanh chân của mình lên trên. Mặc dù vị trí khá thoải mái dành cho cả hai, nó thiếu trong di cho thâm nhập.


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao ( Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi