Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo

0
231

Seated Scissors (tạm dịch Ngồi kéo)

Description

A wrestling inspired hold you can play dirty with, this is one submission move your partner won’t want to escape. You can achieve a unique angle of penetration, and it’s also a great way to massage all around the G-spot!

Inspired by the original pose Scissors, Seated Scissors still utilizes an inter-crossing of lovers’ legs, but is easier to perform because sexual partners have more leverage to move, owing to a more upright seated position. Moreover, the receiving partner leans slightly forward over the other lover’s leg, which further facilitates comfort, movement – and of course, pleasure!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Seated Scissors

Tạm dịch bằng … Google:

Một vật lấy cảm hứng từ tổ chức bạn có thể chơi bẩn với, đây là một di chuyển trìnhđối tác của bạn sẽ không muốn thoát ra. Bạn có thể đạt được một góc độ đáo của thâm nhập, và nó cũng là một cách tuyệt vời để massage quanh G-spot!

Lấy cảm hứng từ các tư thế ban đầu kéo, kéo ngồi vẫn còn sử dụng một vượt qua liên lovers’ , nhưng dễ dàng hơn để thực hiện vì đối tác tình dục có nhiều đòn bẩy để di chuyển, do một thẳng đứng nhiều ngồi vị trí. Hơn nữa, các đối tác nhận leans hơi phía trước trên người tình khác, tiếp tục tạo điều kiện cho thoải mái, phong trào – và tất nhiên, niềm vui!


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Positions) là các tư thế tình chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có , kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi