Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo

0
227

Tư thế làm tình Scissors (tạm dịch Kéo)

Description

The Scissors position differs from the Intersextion position because all four legs are inter-crossed or scissored. This allows for a unique angle for penetration, but it comes at the partial expense of comfort. Many people don’t like this position because they find it awkward to position their legs without causing one of the partner’s legs irritation or pain, but it does have a solid following amongst those who can find the sweet spot.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Scissors

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí kéo khác từ vị trí Intersextion bởi vì tất cả bốn chân là vượt qua giữa hai hoặc scissored. Điều này cho phép một góc độc đáo cho thâm nhập, nhưng nó đi kèm với chi phí một phần của sự thoải mái. Nhiều người không thích vị trí này vì họ tìm thấynó khó khăn để vị trí của chân của mình mà không gây ra một trong các đối tác kích thích chân hoặc đau, nhưng nó có một sau vững chắc trong số những người có thể tìm thấy tại chỗ ngọt.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi