Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver

0
215

làm tình Reverse Pile Driver (tạm dịch Đảo ngược Pile Driver)

Description

The advantage of Reverse Pile Driver versus the original Pile Driver falls in the performer’s favor; the potential of bending their penis too far is at least partially remedied, which gives them the confidence to pump as they please. With that being said, the giver must be conscious of their partner folded up beneath them, and not thrust so hard that they accidentally knock them over!

This pose can be very gratifying for the receiver, but it does require them to build strength and flexibility in the muscles of their back. Because Reverse Pile Driver is an inversion as well as a deep forward bend, receiving partners ought to practice it beforehand and be properly ‘warmed up’ before executing.

Receivers, prepare yourselves by practicing the yoga equivalent known as Halasana or Plow Pose. You may keep your legs together with knees unbent or, if you’re capable, draw the knees to floor on either side of the shoulders – you’re sure to get a real stretch!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Reverse Pile Driver

Tạm dịch bằng … Google:

Lợi thế của đảo ngược Pile Driver so với bản gốc Pile Driver té ngã trong lợi của người biểu diễn; tiềm năng của uốn dương vật của họ quá xa ít nhất một phần khắc phục, mang đến cho họ sự tự tin để bơm khi họ xin vui lòng. Với điều đó đang được nói, các giver phải được nhận thức của các của họ xếp bên dưới họ, và không lực đẩy khó khăn như vậy rằng họ vô tình đập chúng qua!

Tư thế này có thể rất vui mừng cho người nhận, nhưng nó đòi hỏi họ để xây dựng sức mạnh và sự linh hoạt trong cơ bắp của trở lại của họ. Bởi vì ngược lại Pile Driver là một đảo ngược cũng như một uốn cong về phía trước sâu, tiếp nhận đối tác nên thực hành trước và được đúng ‘ấm lên’ trước khi thực hiện.

Bộ thu, chuẩn cho mình bằng cách thực hành yoga tương đương được gọi là Halasana hoặc Plow đặt ra. Bạn có thể giữ cho chân của bạn cùng với đầu gối unbent hoặc, nếu bạn đang có khả năng, thu hút đầu gối để tầng hai bên vai – bạn chắc chắn sẽ có được một căng thật!

Xem các tư Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế tình chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi