Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài

0
166

Tư thế làm tình Poles Apart (tạm dịch Cực ngoài)

Description

A variation on the popular Spoons. To get into the Poles Apart Sex Position, the giver and receiver lay on their sides head to toe (with the receiver facing away) while their partner enters from behind. As the position will put the penis at an unusual angle from the giver’s body (i.e. pointing downwards) care should be taken to not strain the penis further than it is comfortably capable of flexing!

Realistically this position is more suited to dry-humping (no actual penetration) or anal.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Poles Apart
Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên thìa phổ biến. Để có được vào vị trí quan hệ tình dục ngoài của người Ba Lan, các giver và người nhận nằm trên hai bên đầu đến chân (với người nhận phải đối mặt với đi) trong khi đối tác của họ đi vào từ phía sau. Theo vị trí sẽ đặt dương vật ở một góc độ khác thường từ cơ thể của các giver (tức là chỉ xuống dưới) chăm sóc cần được thực hiện để không căng thẳng dương vật xa hơn đó là thoải mái có khả năng cong!

Thực tế, vị trí này là hơn phù hợp để giặt humping (không thâm nhập thực tế) hoặc hậu môn.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::
[post_list_box series=”4796″]

Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi