Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver

0
141

Tư thế làm tình Pile Driver (tạm dịch Pile Driver)

Description

The name Pile Driver conjures up a dramatic image! This position has the receiver lay on their back with their lower back and legs raised all the way up so that their ankles are either side of (and beyond) their own head. The exact end position will depend on the flexibility of the receiver. This position totally exposes the groin area to the giving partner who stands astride the receiver’s groin to perform. The giver moves up and down on the receiver to create friction. The giver is also able to use their hands to caress and explore their partner’s lower body.

This position requires considerable flexibility on the part of the receiver and it cannot be (fully) achieved by most, but it is wonderfully “naughty” due to the feeling of being totally exposed and ‘giving it all’. Those less flexible might try getting into the position, but stop at the point where the position starts to become uncomfortable. The giver can also help those less flexible by using their hands to support the receiver’s thighs at mid-point. The giver should be careful not to over-extend the penis beyond what is comfortable at this unusual angle (penis pointing downwards).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Pile Driver

Tạm dịch bằng … Google:

Tên trình điều khiển Pile gợi lên một hình ảnh ấn tượng! Vị trí này có bộ tiếp nhận nằm trên lưng của họ với họ trở lại thấp hơn và chân lên tất cả con đường lên để chomắt cá chân của họ là hai bên (và hơn thế nữa) đầu của riêng của họ. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này hoàn toàn cho thấy nhiều háng cho đối tác đem lại cho người đứng astride háng của người nhận để thực hiện. Các giver di chuyển lên và xuống trên người nhận để tạo ma sát. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các đối tác của họ thấp hơn cơ thể.

Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt đáng kể trên một phần của người nhận và nó không thể được (đầy đủ) đạt được bởi hầu hết, nhưng nó là tuyệt vời “nghịch ngợm” do cảm giác hoàn toàn tiếp xúc và ‘cho tất cả’. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa. Các giver nên cẩn thận không để quá mở rộng dương vật vượt ra ngoài những gì là thoải mái ở góc độ khác thường này (dương vật chỉ xuống dưới).

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi