Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt

0
234

Tư thế làm tình Overpass (tạm dịch Cầu vượt)

Description

In this version of the Pile Driver, the performing partner positions themselves perpendicular to their partner, who is engaged in a deep forward fold beneath them. The partner doing the thrusting ought to be fit enough to repetitively perform the mini squats illustrated; leg and abdominal conditioning will improve the execution of this pose.

In order for Overpass to be comfortable for the receiving partner, they too must be equipped with muscle strength, agility and flexibility. This inversion can be physically exerting, so it’s recommended that you practice it on your own before having sex in it. Get a good warm-up before you engage and don’t forget to stretch before and afterward!

For more on how to successfully perform this move, read more of our tips in Pile Driver and Pile Driver – Reverse.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Overpass

Tạm dịch bằng … Google:

Trong phiên bản này của trình điều khiển Pile, thực hiện vị trí mình vuông góc với của họ, những người tham gia vào một lần sâu phía trước bên dưới chúng. Các thrusting nên phải phù hợp với đủ repetitively thực hiện squats mini minh họa; chân và bụng lạnh sẽ cải thiện việc thực hiện các tư thế này.

Để cho các cầu vượt để được cho các đối tác tiếp nhận, họ cũng phải được trang bị với cơ bắp, nhanh nhẹn và linh hoạt. Đảo ngược này có thể thể chất exerting, do đó, đó là khuyến cáo rằng bạn thực hành nó trên của mình trước khi có quan hệ trong nó. Có được một khởi động tốt trước khi bạn tham gia và không quên để căng ra trước và sau đó!

Để biết thêm về làm thế nào để thực hiện thành công di chuyển này, chi tiết của chúng tôi trong trình điều khiển cọc và cọc Driver – đảo ngược.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem thêm trong cùng series Advanced:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Ngồi Bull
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Người phụ nữ siêu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm