Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar

0
180

Tư thế làm tình Monkey Bar (tạm dịch Monkey Bar)

Description

If you’ve got access to a bar like this at home and you haven’t yet tried your own version of Monkey Bar, now is the time! Not only is it physically invigorating, it creates an unusual sensation of penetration.

In order to make it work, the giver must be prepared to do partial pull-ups repetitively. This requires cardiovascular strength and fit arms. By reaching behind and holding onto the giver’s hips or buttocks, the receiver can help keep them steady and direct the focus exactly where it’s wanted.

Height differential might make this challenging but it’s nothing a high pair of heels or a mild squat by the receiver couldn’t fix.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Monkey Bar

Tạm dịch bằng … Google:

Nếu bạn đã có quyền truy cập vào một quầy bar như thế này ở nhà và bạn đã không được thử phiên bản của riêng bạn của Monkey Bar, bây giờ là thời gian! Nó không chỉ là cơ thể tiếp thêm sinh lực, nó tạo ra một cảm giác khác thường xuyên.

Để làm cho nó hoạt động, các giver phải được chuẩn bị để làm một phần pull-up repetitively. Điều này đòi hỏi sức mạnh tim mạch và phù hợp với vũ khí. Bằng cách tiếp cận phía sau và giữ vào các giver hông hoặc mông, người nhận có thể giúp giữ cho chúng ổn định và chỉ đạo tập trung chính xác nơi nó muốn.

Khác biệt chiều cao có thể làm cho điều này đầy thử thách nhưng không có gì một đôi cao gót hay ngồi xổm nhẹ bởi người nhận không thể sửa chữa.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi