Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper

0
194

Little Dipper (tạm dịch Little Dipper)

Description

Similar to its counterpart, the Big Dipper, this exhilarating position requires the ‘pumper’ to have significant arm strength and overall endurance. Because our little dipper has to dip low enough to penetrate their partner, this move is all about working the tricep and shoulder muscles.

Basically, the receiver needs to place themselves between two unmovable objects, preferably a sturdy couch edge and a coffee table or ottoman. The receiver starts by sitting on the edge of the couch, hands on either side of them, and places their feet on the object in front. The receiver slowly slides their butt off, thus assuming the position and is helped onto the phallus through the giver’s guidance.

The distance between receiver and giver can be minimized (thus making this easier to perform) by placing pillows or positional aids underneath the supine partner’s buttocks. The giver can also assist their lover by thrusting up towards the receiver – besides, how could one resist?

Lên đỉnh với tư thế làm tình Little Dipper
Tạm dịch bằng … Google:

Tương tự như của mình, đẩu, vị trí exhilarating này đòi hỏi pumper có cánh tay đáng kể sức mạnh và độ bền tổng thể. Bởi vì chúng tôi little dipper đã ngâm đủ thấp để xâm nhập các của họ, di chuyển này là tất cả về làm việc các cơ bắp tricep và vai.

Về cơ bản, người nhận cần phải đặt mình giữa hai đối tượng unmovable, tốt hơn là một cạnh ghế cứng cáp và một bàn uống cà phê hoặc ottoman. Nhận bắt đầu bằng cách ngồi trên các cạnh của chiếc ghế dài, bàn tay ở hai bên của họ và đặt bàn chân của họ trên các đối tượng ở phía trước. Nhận từ từ trượt của Mông ra, vì vậy giả sử các vị trí và giúp lên tượng của dương vật thông qua hướng dẫn của các giver.

Khoảng cách giữa người nhận và giver có thể được giảm thiểu tối đa (do đó làm cho điều này dễ dàng hơn để thực hiện) bằng cách đặt các gối hoặc aids vị trí bên dưới của đối tác supine mông. Các giver cũng có thể giúp của họ bằng thrusting hướng tới những người nhận – bên cạnh đó, làm thế nào một trong những có thể chống lại?

Xem các tư Nâng cao khác::
[post_list_box series=”4796″]

Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có , kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi