Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute

0
122

Tư thế làm tình Brute (tạm dịch Brute)

Description

A variation on the Reverse Amazon, this time with the man on top; the Brute can be one of the tougher man-on-top positions. It is not the easiest position to get into, but it does give the giver a sense of control and power that is absent or low in most positions. To get into this position, the giver squats over their partner (facing away) while resting on the back of their partner’s legs, which are brought towards their chest to expose them at a unique angle. If the giver is comfortable with their balance, they can reach behind and under to give their partner some additional manual stimulation.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Brute

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể trên Amazon ngược lại, thời gian này với người đàn ông trên đầu trang; Các Brute có thể là một trong những vị trí người đàn ông trên đầu khó khăn hơn.Nó không phải là vị trí dễ dàng nhất để có được thành, nhưng nó cung cấp cho các giver một cảm giác kiểm soát và quyền lực mà là thấp hoặc không có mặt ở hầu hếtcác vị trí. Để có được vào vị trí này, các giver squats qua đối tác của họ (phải đối mặt với đi) trong khi nghỉ ngơi trên mặt sau của chân của đối tác của họ, được đưa về phía ngực của họ để lộ chúng ở một góc độ độc đáo. Nếu các giver là thoải mái vớisự cân bằng của họ, họ có thể tiếp cận phía sau và dưới để cung cấp cho các đối tác của họ một số kích thích bằng tay bổ sung.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::

[post_list_box series=”4796″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi