Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu

0
197

Tư thế làm tình Big Dipper (tạm dịch Đẩu)

Description

What better way to motivate yourself to work out than to integrate it into your sexual repertoire? Yes we know, why spoil something so fun with exercise – but how about just enough to get your adrenaline flowing and your heart really pumping?

The successful execution of Big Dipper, along with its little sister Little Dipper, depends on arm endurance and core strength. The ‘pumper’ positions themselves in between two very sturdy units such as a couch edge and an ottoman, placing their hands on the surface behind (as for a triceps dip) and their legs out in front on the other surface. The other lover stands over them with knees slightly bent, straddling their legs. The receiver can counter any height differences by squatting. If it’s too tough to for the giver to do a full dip, the receiver may engage in squat thrusts to create more movement.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Big Dipper
Tạm dịch bằng … Google:

Điều gì tốt hơn cách để thúc đẩy chính mình để làm việc ra hơn để tích hợp nó vào tiết mục tình dục của bạn? Có chúng tôi biết, tại sao làm hỏng một cái gì đó để vui vẻ với tập thể dục – nhưng làm thế nào về chỉ đủ để nhận được các adrenalin chảy của bạn và trái tim của bạn bơm thực sự?

Thực hiện thành công các đẩu, cùng với em gái Little Dipper, phụ thuộc vào sức chịu đựng của cánh tay và sức mạnh cốt lõi. ‘pumper’ vị trí mình ở giữa hai đơn vị rất mạnh mẽ như một chiếc ghế cạnh và một đế quốc ottoman, đặt bàn tay của họ trên các bề mặt phía sau (đối với một dip triceps) và chân của mình ra ở phía trước trên bề mặt khác. Những người yêu khác đứng qua chúng với đầu gối hơi cong, straddling chân của mình. Người nhận có thể truy cập bất kỳ sự khác biệt chiều cao bằng cách ngồi xổm. Nếu nó là quá khó khăn để cho giver làm ngâm mình đầy đủ, người nhận có thể tham gia vào ngồi xổm lao vào để tạo ra nhiều phong trào.

Xem các tư thế làm tình Nâng cao khác::
[post_list_box series=”4796″]

Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình nâng cao - Advanced:

Các tư thế làm tình nâng cao (Advanced Sex Positions) là các tư thế quan hệ tình vợ chồng có độ khó cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Để quan hệ với các tư thế nâng cao đòi hỏi cặp đôi phải có sức khỏe, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý.

Các tư thế nâng cao rất thích hợp cho các cặp đôi ưa thích cảm giác mới lạ, phiêu lưu trong chuyện ấy.

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Big Dipper – Đẩu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Brute – Brute
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bumper Cars – Bumper xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowboy – Cao bồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ex Sex – Ví dụ quan hệ tình dục
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Little Dipper – Little Dipper
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Monkey Bar – Monkey Bar
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Overpass – Cầu vượt
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Pile Driver – Đảo ngược Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Poles Apart – Cực ngoài
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pile Driver – Pile Driver
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scissors – Kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Seated Scissors – Ngồi kéo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting Bull – Bò đực ngồi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sockets – Ổ cắm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Super Woman – Nữ siêu nhân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Suspended Mastery – Bị đình chỉ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twister – Twister
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Wheelbarrow – Xe cút kít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Worm – Con sâu
 • Gửi phản hồi