Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69

0
1961

Tư thế làm tình Standing 69 (tạm dịch Đứng 69)

Description

Don’t even think about trying the Standing 69 position unless the lifting partner can squat the same weight as that of the other partner.

To get into this position the lifting partner needs a lot of strength and a little bit of patience… The lifter should start from the Sitting 69 position, sitting down in a fairly high chair and help their partner manoeuvre into position, with the lifted partner placing their head between the lifter’s legs while wrapping their own legs loosely around the lifter’s neck and shoulders, and the arms tightly around the lifter’s back.

The lifting partner wraps their own arms tightly around the back of their partner and stands up carefully (keeping their own back as straight as possible), while paying very close attention to their partner’s head and neck so as not to knock or strain them.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Standing 69

Tạm dịch bằng … Google:

Thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng ở vị trí Đứng 69, trừ khi đối tác nâng có thể ngồi cùng trọng lượng với người kia.

Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần rất nhiều sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên bắt đầu từ vị trí ngồi 69, ngồi một chiếc ghế khá cao và trợ giúp các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí, với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai chân của nâng lên trong khi gói chân lỏng lẻo xung quanh của lifter cổ và vai và cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.

Các đối tác nâng kết thúc tốt đẹp mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ và đứng lên một cách cẩn thận (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi phải trả rất gần quan tâm đến đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc căng thẳng chúng.


Xem các phần khác trong cùng series 69:

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Gửi phản hồi