Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69

0
387

Sitting 69 (tạm dịch Ngồi 69)

Description

The Sitting 69 position requires the lifting partner to have considerable upper body strength.

To get into this position the lifting partner needs a fair amount of strength and a little bit of patience… The lifter should start by sitting down in a fairly high chair and help their partner manoeuvre into position, with the lifted partner placing their head between the lifter’s legs while wrapping their own legs loosely around the lifter’s neck and shoulders, and the arms tightly around the lifter’s back.

The lifting partner wraps their own arms tightly around the back of their partner (keeping their own back as straight as possible), while paying very close attention to their partner’s head and neck so as not to knock or strain them.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sitting 69
Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí 69 ngồi đòi hỏi các nâng lên để có sức mạnh trên cơ thể đáng kể.

Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần một số tiền hợp lý của sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên bắt đầu bằng cách ngồi một chiếc ghế khá cao và trợ giúp các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí, với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai chân của nâng lên trong khi gói chân lỏng lẻo xung quanh việc nâng lên cổ và vai, và các cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.

Các đối tác nâng kết thúc tốt đẹp mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi chú ý rất gần với đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc chúng.


Xem các phần khác trong cùng series 69:

  • Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Gửi phản hồi