Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69

0
168
Bài trong tổng số 8 bài viết thuộc series 69
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions

Tư thế (tạm dịch )

Description

Sideways puts a twist on the traditional position, by having both partners lay sideways. A nice variation for when neither party feels like having the other laying on top of them, many people find that it is a lot easier on their necks… and if you keep rolling, you’ll find yourselves on the opposite side of things; in the position.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sideways 69

Tạm dịch bằng … Google:

Sideways 69 đưa ra một sự thay đổi trên vị trí truyền thống 69, bằng cách cả hai nằm nghiêng. Một biến thể tốt đẹp khi mà cả hai bên không cảm thấy có người khác nằm trên đầu họ, nhiều người thấy rằng nó dễ dàng hơn trên cổ họng … và nếu tiếp tục lăn lộn, sẽ thấy mình ở phía đối diện của sự việc ; ở vị trí Inverted 69.

Xem các tư thế làm tình 69 khác::
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Tư thế quan hệ Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69