Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69

0
308

Sideways 69 (tạm dịch Sideways 69)

Description

Sideways 69 puts a twist on the traditional 69 position, by having both partners lay sideways. A nice variation for when neither party feels like having the other laying on top of them, many people find that it is a lot easier on their necks… and if you keep rolling, you’ll find yourselves on the opposite side of things; in the Inverted 69 position.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Sideways 69

Tạm dịch bằng … Google:

Sideways 69 đưa ra một sự thay đổi trên vị trí truyền thống 69, bằng cách cả hai nằm nghiêng. Một biến thể tốt đẹp khi mà cả hai bên không cảm thấy có người khác nằm trên đầu họ, nhiều người thấy rằng nó dễ dàng hơn trên cổ họng … và nếu bạn tiếp tục lăn lộn, bạn sẽ thấy mình ở phía đối diện của sự việc ; ở vị trí Inverted 69.


Xem các phần khác trong cùng series 69:

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Gửi phản hồi