Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69

0
122
Bài trong tổng số 8 bài viết thuộc series 69
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions

Tư thế Inverted (tạm dịch Inverted )

Description

, the inverted cousin of the traditional 69 position, is a great way to change the angles on the original. The top partner needs to make sure to position their genitals at the right height, as the bottom partner’s mobility tends to be a little restricted.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Inverted 69

Tạm dịch bằng … Google:

Inverted 69, người anh em quay ngược vị trí truyền thống 69, là một cách để thay đổi góc độ trên bản gốc. Đối tác hàng đầu cần đảm bảo vị trí bộ phận sinh dục ở đúng độ cao vì sự di chuyển của đối tác bên dưới có xu hướng ít bị hạn chế.

Xem các tư thế làm tình 69 khác::
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • loading...