Nhờ chuyến du lịch Vũng Tàu, vợ chồng đến gần nhau hơn | Vạn Thành – Hà Xuyên | VCS 30

9
218572

Xem Nhờ chuyến du lịch Vũng Tàu, vợ đến gần nhau hơn | Vạn Thành – Hà Xuyên | VCS 30
Nguồn: Media Channel

9 BÌNH LUẬN

  1. Anh chàng trai này có mắt có mũi mặc mày sáng sủa mà mấy bạn. Sao lại chê người ta xấu.mấy bạn có hiểu cái nào gọi là xấu. Cái nào gọi là đẹp? Sao phát ngôn bừa bãi vậy? Mong mấy bạn đừng chê những ai đó xấu.mình phải nhìn lại từ trong gia đình mình lại.từ trên xuống dưới.cho dù bạn đẹp đến đâu nữa. Tâm bạn không tốt thế mà thôi. Ai ăn nấy no ai tu nấy đắt.?