Chết cười với chuyện vợ chồng của cặp đôi “con nít” | Thuận Nguyên – Thanh Phương | VCS 163

19
262332

Xem Chết cười với chuyện vợ của cặp đôi “con nít” | | VCS 163
Nguồn: Channel

19 BÌNH LUẬN

  1. chương trình vợ chồng son này tôi thấy đưa anh huyền linh với chị hồng vân làm chương trình này phù hợp hơn, chứ thấy anh thuận nhiều lúc hỏi nhiều cái vô duyên ở ngững cặp vợ chồng tham dự, hễ cười là cười là giả bộ té ghế nhìn không thích thế nào