Quốc Thuận té ghế với anh chồng giả bệnh ung thư để cua vợ | Hiền Trang – Kiều Trinh | VCS #179

30
727791

Xem son Quốc Thuận té ghế với anh chồng giả bệnh để cua vợ | Hiền Trang – Kiều Trinh | VCS #179
Nguồn: MCV Media Channel

30 BÌNH LUẬN

  1. Troi oi sao ma đôi nay giong đôi vc minh quá. Thick vk lam đep đi đau cung bat diện vay zui son phấn trong khi minh thy ko biết lam đep tiếc tiền. May cai đo mắc tien toan ck mua

  2. ông chồng nhà minh cung vay chê vơ xấu vơ đòi bỏ đi thi kiêu đi luôn đi.chứ đi đau một chúc thì goi điên um xùm có ai mà nhắn tin vô điên thoai thi nhao nháo lên bưc mình

Gửi phản hồi