Tạo cảm giác mới lạ với tư thế bắc cầu

0
508

Bạn ngồi lên người trong khi anh ấy tạo thế “cây cầu” (đầu và chân kê trên 2 vật cố định, như ghế đệm).

Sau đó, hãy dùng tay của bạn để giữ cân bằng cho chính mình; đồng thời, bạn nhấc chân để hỗ trợ quá trình “” thành công. Ở vị trí này, cuộc “giao ban” có thành công và thú vị hay không phần lớn tùy thuộc vào sự linh hoạt, chủ động của bạn.

Cảm giác thú vị

“giao ban” mới lạ hoàn toàn tạo cảm giác hồi hộp cho cả hai bạn. Đã hồi hộp thì hẳn nhiên sẽ đem lại thú vị mới.

Khó khăn

Đôi chân của người bạn đời sẽ khó khăn nếu muốn dịch chuyển.

Gửi phản hồi