Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Hợi

0
428

Tuổi ĐINH HỢI: Đại Kỵ Hiệp Hôn  

Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi.

 1. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý, Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ, Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi , ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân, Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi , ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 4. Chồng tu ổi Đinh Hợi vợ tuổi Canh Tý, Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi, ở đ ời v ới nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân, Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi , ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ, Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi , ở đời v ới nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5, 2, 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ĐINH HỢI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng  

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, nhiều người mến thương, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ, trong ngoài yên thuận, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng làm nên, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá, phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, nhiều người hay mến thương, vợ chồng đ ều riêng lo, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc, khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận, cầu lo thông suốt, ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM  

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn chung lo đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đa số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn, hào con đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, quí nhơn hay tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn, khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới nên.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Hợi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Hợi
 • Gửi phản hồi