Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Tuất

0
6264

Tuổi CANH TUẤT: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất.

 1. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 2. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 5. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 7. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22, 26, 28, 34, 40 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 5, 12, 6, 11, 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10, 2, 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi CANH TUẤT: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế, ăn nói thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí kiên cố làm ăn thêm tốt.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng làm ăn nên, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau đặng trở nên.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng kh á, cầu lo cũng dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp, việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng .

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở, vợ chồng đều riêng lo, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tâm ý bất hòa, nên nhẫn nại để làm ăn.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn làm ăn tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, lâu sau cũng dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường, đến sau làm ăn mới đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hi ền ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói hay ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.

Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, kỹ lưỡng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên, có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt, trong ngoài đều có thứ tự, hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung với nhau làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồngg một lòng làm nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ nóng nảy, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt, nên kiên cố sẽ đặng ấm no.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói , có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi , ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Tuất khác:

[post_list_box series=”5152″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Tuất:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Tuất
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Tuất
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Tuất
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Tuất
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Tuất
 • Gửi phản hồi