Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Dậu

0
523

Tuổi ẤT DẬU: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu.

 1. Chồng tuổi Ất Dậu tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạmBiệt Ly

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15, 21, 27, 25, 33, 39, 37, 45 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34, 35, 37, 41 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1, 2, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc , khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ẤT DẬU: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn dễ làm ăn, hào tài thường dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đờI, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng

phát đạt, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, quí nhơn hay giúp đở, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn d ễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ,

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt long, bản thân hay có bệnh nhỏ, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, đồng lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng .

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, lâu sau m ới dễ làm ăn, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, tánh lạt lòng, trong bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5151″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Dậu:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Dậu
 • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Dậu
 • Gửi phản hồi