Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thân

0
10683

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân.

 1. Chồng tuổi Canh Thân tuổi Chồng đồng một tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi

 Chồng lớn hơn vợ 12  tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

 1. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 2. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 3,0 32, 38, 42 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 24, 30, 32, 36, 42 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

 XIN LƯU Ý

Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 10, 3, 12, 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi CANH THÂN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cần lo có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, đến sau đặng ấm no, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, t ình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau cần năng làm ăn nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo và kiên cố .

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, đến sau đặng ấm no, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, t ình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau cần năng làm ăn nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo và kiên cố.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hay rầy nói, trung bình hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố cần năng thêm tốt.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, cần lo việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ..

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no ann vui.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có chút ít chức phận thêm tốt, cầu lo đều thuận ý, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, sự sống bình thường, không đặng phát đạt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài khiếm dụng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, nên thương lẫn làm ăn đặng.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường, đến sau mới khá, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, lâu sau dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, sự sống bình thường, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu phước.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên.

 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống cần lo làm ăn mới đặng.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5150″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Thân:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thân
 • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thân
 • Gửi phản hồi