Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thân

0
1708

Tuổi BÍNH THÂN: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân.

 1. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 2. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 5. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 7. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu

 Vợ lớn hơn chồng 7  tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11, 8, 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi BÍNH THÂN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói dễ dàng, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đồng lo làm nên sự nghiệp.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, thân thế nhiều người, gặp khó hóa dễ, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn mới đặng không đặng khá, qua hạn đặng ấm no, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, quí nhơn yêu chuộng, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, ở với nhau đồng lo làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, ra đường ăn nói ít thua ai, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng, nhiều người kính mến, hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn dễ làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, số khó tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu làm ăn bình

thường, lâu sau đặng trở nên, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận, chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít hoặc không có.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn ấm no.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sang, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vui vẻ hòa hạp, khá kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở làm nên sự nghiệp.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt.

Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn tốt.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Thân khác:

[post_list_box series=”5150″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Thân:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thân
 • Gửi phản hồi