Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Mùi

0
5042

Tuổi ĐINH MÙI: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi.

 1. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3, 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5, 2, 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ĐINH MÙI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt, có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài rất luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, và có quyền chức, ăn nói dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài không đặng tốt trọn.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp, việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố thêm t ốt.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng, gặp khó hóa dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, nhiều người hay tương trợ, vợ chồng đều riêng lo, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa, việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ ít đặng hòa hạp, lòng hay lo tính, hay giao thiệp, tình bạn, tánh thông minh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, hay có ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng mới đặng lo.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và hào con thiểu phước.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ , ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hiền ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ý t ánh ít hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, thông minh, làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo, hào tài bình thường, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên kiên nhẫn.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo làm ăn đặng nên nhà.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Mùi khác:

[post_list_box series=”5149″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Mùi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Mùi
 • Gửi phản hồi