Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Mùi

0
10659

Tuổi KỶ MÙI: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi.

 1. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 4. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3, tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 9, 6, 10, 12, 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7, 10, 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi KỶ MÙI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường, ngày hậu lập nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

 Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo mới đặng lập nên,.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài luân chuyển, khá kiên cố.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, lời nói kh ông hòa thuận, nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo, sự sống tạm đủ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng .

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số, cầu lo có quí nhơn.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng có phần h ạp, chung ở với nhau làm ăn n ên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, nên nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có chút ít quyền chức dễ làm ăn, cầu lo có quí nhơn giúp đở, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, lo tính việc chi đều thông suốt, hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn thêm tốt


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung ý, cần năng ngày hậu đặng làm nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Mùi khác:

[post_list_box series=”5149″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Mùi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Mùi
 • Gửi phản hồi