Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Dần

0
892

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần.

 1. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ , Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân , Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi , Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ , Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi , Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân , Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

 Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 25, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 41, 35, 47, 53 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi sanh tháng 3, 6, 5, 7, 4, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi CANH DẦN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, với nhau lập nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, quí nhơn hay kính trọng, ăn nói đều thông suốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay hao tốn.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau ý tình đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính thường có người giúp đỡ, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt long, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đ ều đ ủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, t ánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá kiên cố đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no , hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố , ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, c òn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đ ều thu ận ý, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay c ó tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt, đặng hưởng .

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.

Tánh người vợ không đặng tốt, nên cần năng và bền chí.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nghiệp cả.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5144″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Dần:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Dần
 • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Dần
 • Gửi phản hồi