Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Dần

0
1936

Tuổi NHÂM DẦN: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần.

 1. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ, Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 2. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi , Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 1. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý, Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi , Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ, Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý, Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi , Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ,ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48,54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 30, 44, 38, 50, 56 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý:

Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 5, 9, 11, 6, 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 2, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi NHÂM DẦN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước, cầu lo việc chi đều dễ dàng, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm kiên cố đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào con ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào con thiểu phước, khá chung lo và cần năng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ , ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, với nhau cần năng mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên kiên cố .

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, quí nhơn hay trọng đãi, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp, ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá bền chí, về hào tài nên kiên cố .

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức, nhiều người hay mến thương, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu tật, vợ chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá,

nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố mới trọn tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng , lo tính việc chi đều thông suốt, thường có người tương trợ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay hòa thuận, hay y êu chuộng người, bản thân hay có bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới đủ no.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói thông suốt, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng trở nên.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, việc làm ăn thường có người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhi ều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau cũng có phần hạp, kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, vợ chồng nên nhẫn nại, về hào con thiểu phước.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, đồng lo s ẽ đ ặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn sống cảnh ấm no.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5144″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Dần:

 • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Dần
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Dần
 • Gửi phản hồi