Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 7 (18+)

12
100312
Bài 7 trong tổng số 9 bài viết thuộc series Love Guide DVD 9 - Sex Positions

Sexual Positions là một DVD trong bộ 10DVD Love Guide – loạt phim rất hay và đầy đủ về giáo dục .

Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng - Phần 7 (18+)DVD này giới thiệu về các ân ái, có thể thể xem để tham khảo thêm những mới, làm đa dạng hơn đời sống tình dục .

Phim dành cho người trên 18 tuổi.  Khuyến cáo chỉ dành cho người đã lập .

Phần 7. Các tư thế


Xem tiếp các phần khác:

  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 1 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 2 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 3 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 4 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 5 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 6 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong vợ chồng – Phần 7 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần 8 (18+)
  • Cẩm nang các tư thế ái ân trong quan hệ vợ chồng – Phần cuối (18+)
  • 12 BÌNH LUẬN