Little Piggies – 365 tư thế, kỹ thuật và thủ thuật quan hệ vợ chồng

0
1420

Tư thế/kỹ thuật #1: Little Piggies


Tư thế/kỹ thuật này được giới thiệu trong cuốn sách “365 Thrills: Positions, Tricks and Techniques for an Erotic Year – 365 tư thế, kỹ thuật và thủ thuật vợ chồng” của tác giả Lisa Sweet.

Với 365 vợ chồng, kỹ thuật làm tình và những mẹo, những trong quan hệ được minh họa sinh động bằng hình ảnh, cuốn sách “365 Sex Thrills: Positions, Tricks and Techniques for an Erotic Year – 365 tư thế, kỹ thuật và thủ thuật quan hệ vợ chồng” có thể được coi là cẩm nang để các duy trì cuộc sống lứa đôi và đầy trong suốt 365 ngày trong năm.

ChuyenVoChong.Net xin được giới thiệu đến đọc các hình ảnh về tư thế và kỹ thuật làm tình được giới thiệu trong cuốn sách này (giữ nguyên tên gọi bằng Tiếng Anh). Nếu muốn đọc ngay toàn bộ, có thể tải về cuốn sách này tại đây (định dạng PDF).