[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Chó Bull

0
3085

“Chó Bull” – Doggy Style Bulldog Doggy

 Tư thế làm tình Chó Bulldog
Biến thể này của vị trí Doggy phong cách rất đơn giản; người nhận là trên tất cả các fours (nhưng với chân đóng), với crouches đối tác của họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Mặc dù Bulldog là phổ biến với hầu hết givers, nhận một số cầnthời gian để mở cửa cho nó do thiếu liên hệ trực tiếp. Những gì được nói, một khi họ làm, họ thường trở nên người hâm mộ lớn của nó là tốt.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]