[Video] Tư thế làm tình từ phía sau kiểu xoắn

0
1879

từ phía sau kiểu xoắn – Twisted Doggy

 Tư thế làm tình Xoắn Doggy
Đây là một biến thể của Doggy phong cách mà do góc cực kỳ cơ thể có nghĩa rằng là rất có thể quá xa từ âm đạo cho nó sẽ được thực hiện; vị trí này là do đó phù hợp nhất để quan hệ qua đường hậu môn. Nhận được trên đầu gối với trên cơ thể hạ xuống. Các giver khuôn mặt đi và crouches trong các kết thúc phía sau của người nhận; chỉ ở một góc xuống các giver chèn và sau đó đẩy lên và xuống.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

[post_list_box series=”4800″]